Εσωτερικού χώρου          Αποθηκών            Πτυσσόμενες πόρτες (κάγκελα)

                                                                  Πυράντοχες